Waterbronnen Limburg Beegderheide

Waterbronnen Limburg Beegderheide

Aan de rand van het Maasdal ligt natuurgebied De Beegderheide. Een gebied met een grote afwisseling aan open heideterreinen, besloten bossen en vennen. In Beegden wordt niet alleen van Maaswater drinkwater gemaakt. Het grondwater stroomt hier namelijk de Lange Vlieter, het spaarbekken, in. Hier vermengt het grondwater zich met ‘opgeslagen’ Maaswater. Na intensieve zuivering wordt het drinkwater dat bestemd is voor een groot deel van Midden-Limburg. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in Beegderheide? Lees dan verder. 

Vispassage Molenplas

Vispassage Molenplas
In de gemeente Maasgouw, tussen de kernen Ohé en Laak en Stevensweert, ligt het stroomgebied van de Oude Maas. Deze beek komt uit in de Molenplas, die is verbonden met de Biltplas. Vanuit de Biltplas is er een verbinding met de Maas. Deze twee plassen zijn moeilijk te passeren voor vissen. De vissen willen vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas richting de Geleenbeek om zich voort te planten. Ze voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten; de zogenoemde lokstroom. Dit gaat niet goed doordat er weinig stroming is in de plassen. Hierdoor voelen de vissen niet welke richting ze op moeten zwemmen en kunnen ze de ingang van de Oude Maas niet altijd vinden. Om de vissen te helpen hebben Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een nieuwe beek (vispassage) aangelegd langs de Molen- en Biltplas. 

De Kwistbeek

De Kwistbeek
In de aangrenzende gemeente Peel & Maas stroomt de Kwistbeek door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. Gemeente Peel & Maas en Waterschap Limburg pakken samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast aan én versterken de kwaliteiten van het gebied. De Kwistbeek is de blauwe ader door het beekdal tussen de Stogger in Helden en de Maas in Baarlo. De afgelopen jaren hebben veel inwoners in dit gebied regelmatig wateroverlast gehad na hevige en langdurig buien. Om dit te voorkomen moeten er de komende jaren maatregelen worden genomen. Het aanleggen van de bergbezinkbassins aan de Stogger was een eerste grote en belangrijke stap in de goede richting. 

Dijkversterking Neer

Dijkversterking Neer
De Dijkversterking Neer is een project met een bijzonder aspect, voor Waterschap Limburg én omgeving. Bewoners in Neer houden straks droge voeten én grotendeels het uitzicht op de Maas door een innovatieve glazen kering die in het project wordt toegepast. Het is een tegemoetkoming richting de bewoners. Een praktijkproef met golfbelasting en het weerstaan van drijvende objecten moest vooraf uitwijzen of de glazenkering bestand is tegen hoogwater.

Hoogwaterbescherming in Buggenum

Hoogwaterbescherming in Buggenum
De huidige dijk bij Buggenum bestaat uit een groene kering of een combinatie van een damwand en een dijk en beschermt de historische kern van het dorp. Na de overstromingen in de jaren ‘90 is de huidige dijk in korte tijd aangelegd met het idee dat de dijk tijdelijk zou zijn. Later kreeg de dijk toch de status van primaire waterkering en viel vanaf dat moment onder de Waterwet. Op dit moment is de kering niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen. Gemiddeld wordt de kering of harde kering zo’n 1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Hierin worden de plannen verder uitgewerkt. Dit doet het waterschap samen met de partners en betrokkenen.

Gebiedsontwikkeling Wijnaerden

Gebiedsontwikkeling Wijnaerden
De gebiedsontwikkeling Wijnaerden (Buggenum, Neer en Beesel) is een duurzame natuurontwikkeling van de Maas en Maasplassen met als doel het bieden van een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek en het mogelijk maken van nieuwe toeristische en recreatieve ontwikkelingen. Het bestaande wandel- en fietsroutenetwerk zal worden aangepast en uitgebreid. En in het gebied worden nieuwe horecamogelijkheden gecreëerd in samenwerking met horecaondernemers uit Neer-Buggenum. Door alle aanpassingen ontstaan er ook nieuwe natuurtypen in het gebied. Welke natuurtypen er blijven behouden en nieuw ontstaan, is mede afhankelijk van het stuwpeil van de Maas, de bodem, het (toekomstig) reliëf en de grondwater- en kwelstroming. 

Wandelroute Waterbronnen Limburg Beegderheide

10 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Beegderheide

45 km
Naar route