Waterbronnen Limburg Breehei

Waterbronnen Limburg Breehei

De Breehei is ongeveer 35 ha groot en bestaat voornamelijk uit naaldbos. Een groot deel van dit natuurgebied, ten zuiden van Leunen, is in gebruik als waterwingebied. Dit veengebied is ontstaan door de stagnatie van de afvoer van grond- en regenwater. Door het afgraven van veen zijn er open plassen ontstaan. Deze drinkwaterbron is een belangrijke waterleverancier voor Venray en omgeving. Het grondwater stroomt op zo’n 60 meter diepte. Het opgepompte water wordt ter plaatse gezuiverd en gaat vervolgens naar bijna 40.000 Limburgers, in Venray en een deel van Horst aan de Maas. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in de Breehei? Lees dan verder. 

Maaspark Ooijen-Wanssum

Maaspark Ooijen-Wanssum
Maaspark Ooijen-Wanssum is met 540 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In dit gebied staat het oorspronkelijke Maasterrassenlandschap centraal en is de invloed van het water overal merkbaar. Beken, moerasbossen en met grondwater gevoede laagtes maken het tot een zeer gevarieerd gebied met een uitzonderlijke ecologische rijkdom. Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied. Bij hoge waterstanden stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen, zal de gehele tien kilometer lange Maasarm van Ooijen tot Wanssum zich vullen en op spectaculaire wijze meestromen met Mooder Maas.

Heesbeemden

Heesbeemden
De Heesbeemden bestaan uit nat broekbos met veel Elzen, wilgenbos en kleine weilandjes. Het gebied huisvest een aantal reeën en is een paradijs voor vogels en insecten, waaronder veel vlinders. Zowel in de Heesbeemden als ook in het aangrenzend gebied De Haagens zijn diverse poelen met amfibieën. Ook komen er elk jaar ongeveer 60 verschillende vogelsoorten broeden in dit gebied. In de Blakterbeek vind je inmiddels weer de Grote egelskop, Waterkers en Moerasvergeet-mij-nietje. 

Lollebeek en Castenrayse Vennen

Lollebeek en Castenrayse Vennen
De Lollebeek ten westen van de A73 werd in 2021 aangepakt en tegelijkertijd werd de verdroging van de Castenrayse Vennen bestreden. Het doel was om de Lollebeek en de Groote Molenbeek over een lengte van ongeveer vier kilometer ecologisch te herstellen. Een wandeling door de Castenrayse vennen is een ware belevenis. Als wandelaar word je overrompeld door de jungleachtige natuur in dit broekbos.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Breehei

10 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Breehei

43 km
Naar route