Waterbronnen Limburg Maas

Waterbronnen Limburg Maas

De Maas is een bron voor Limburgs drinkwater. Deze bron vraagt om extra zuivering. Meer dan het van nature schonere grondwater. Deze zuivering vindt plaats in het waterproductiebedrijf in Beegden. Jaarlijks wordt hier 17 miljard liter water gezuiverd dat bestemd is voor (een deel van) de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Venray. De route voert langs het inlaatwerk voor Maaswater, dat zorgt ervoor dat water gecontroleerd het gebied in kan stromen. WML controleert daar de kwaliteit van het water met behulp van zoetwatermosselen en watervlooien. Is er iets mis met het Maaswater, dan stopt WML met het innemen van Maaswater voor het verderop gelegen waterbekken De Lange Vlieter.

De route voert ook over de Daalzichtdam. Met deze dam heeft WML de voormalige grindgaten Boschmolenplas en De Lange Vlieter van elkaar gescheiden. Omdat er geen activiteiten op het water van De Lange Vlieter plaats mogen vinden, kan WML de kwaliteit van het water hier goed beheersen. Wil je weten wat(er) nog meer speelt aan de Maas? Lees dan verder. 

Dijkversterking Heel

Dijkversterking Heel
De dijken bij Heel zijn groene dijken met een korte damwand aan de zuidzijde van Pol. Deze dijken zijn niet stabiel genoeg. De nieuwe dijken worden niet hoger, maar enigszins breder. Ook kunnen de bomen langs het dijktraject niet blijven staan. Ze staan te dicht langs de dijk en dat is niet goed voor de stabiliteit. De nieuwe maatregelen moeten ook voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen.

Dijkversterking Thorn-Wessem

Dijkversterking Thorn-Wessem
Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken: de Thornerbeek. Deze dijken zijn niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Naast de dijkversterking onderzocht het waterschap in opdracht van het Rijk de inrichting van een waterbergingsgebied. Bij een extreem hoge waterstand wordt het gebied dan ingezet om water te bergen. Dat wil zeggen dat er op dat moment water in het gebied gelaten wordt. Zo krijgt de Maas meer ruimte. Dit noemen we ook een systeemmaatregel.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Maas

19 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Maas

43 km
Naar route