Waterbronnen Limburg Maas

Waterbronnen Limburg Maas

De Maas is een bron voor Limburgs drinkwater. Deze bron vraagt om extra zuivering. Meer dan het van nature schonere grondwater. Deze zuivering vindt plaats in het waterproductiebedrijf in Beegden. Jaarlijks wordt hier 17 miljard liter water gezuiverd dat bestemd is voor (een deel van) de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Venray. De route voert langs het inlaatwerk voor Maaswater, dat zorgt ervoor dat water gecontroleerd het gebied in kan stromen. WML controleert daar de kwaliteit van het water met behulp van zoetwatermosselen en watervlooien. Is er iets mis met het Maaswater, dan stopt WML met het innemen van Maaswater voor het verderop gelegen waterbekken De Lange Vlieter.

De route voert ook over de Daalzichtdam. Met deze dam heeft WML de voormalige grindgaten Boschmolenplas en De Lange Vlieter van elkaar gescheiden. Omdat er geen activiteiten op het water van De Lange Vlieter plaats mogen vinden, kan WML de kwaliteit van het water hier goed beheersen. Wil je weten wat(er) nog meer speelt aan de Maas? Lees dan verder. 

Dijkversterking Heel

Dijkversterking Heel
De dijkversterking Heel is tegelijk met dijkversterking Beesel uitgevoerd en eind 2022 afgerond. De dijk in Heel was wel op de vereiste hoogte, alleen moest de dijk worden versterkt omdat deze niet stabiel genoeg was. Hiervoor zijn maatregelen toegepast zoals het plaatsen van damwanden om te voorkomen dat er water en zand onder de dijk door kan stromen. Het dijktraject is inmiddels al opgenomen in het landschap en wordt door de inwoners gebruikt. Voor veel mensen in het gebied is het dijktraject al jaren een vast ommetje.

Dijkversterking Thorn-Wessem

Dijkversterking Thorn-Wessem
Het dijktraject Thorn - Wessem bestaat uit groene dijken, met achter een groot deel van de dijken: de Thornerbeek. De dijken zijn niet sterk en niet hoog genoeg om Thorn en Wessem ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Doordat de dijk versterkt gaat worden, is er onvoldoende ruimte voor de huidige smalle Thornerbeek. Daarom gaat het waterschap deze beek verleggen. Ook wordt de beek ingericht als een natuurbeek. Door herinrichting van oevers, uiterwaarden en beekmondingen worden verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren in en langs de Maas weer zoveel mogelijk teruggebracht. Tegelijkertijd met de dijkversterking zijn er plannen voor de herinrichting van de nautische boulevard, de Maasboulevard en de ontwikkeling van het gebied tussen Thorn en Wessem. Het waterschap bekijkt samen met bewoners en bedrijven in Thorn en Wessem, gemeente Maasgouw, Rijkswaterstaat en provincie Limburg, hoe deze ontwikkelingen samen kunnen gaan met de dijkversterking en het beekherstel.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Maas

19 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Maas

43 km
Naar route