Waterbronnen Limburg Maasduinen

Waterbronnen Limburg Maasduinen

Opwaaiend stuifzand en helderblauw water. Het Maasduinengebied is een bijzonder natuurgebied met bos, heide, vennen en duinen van stuifzand aan de oevers van de Maas. Water heeft de grootste rol gespeeld bij het ontstaan van De Maasduinen. In het noorden van dit gebied (Bergen) en ten zuiden van Nationaal Park De Maasduinen wordt grondwater opgepompt en gezuiverd tot drinkwater. Jaarlijks wordt hier zo’n 2,6 miljard liter water gewonnen. Bergen en delen van Gennep en Venlo drinken Maasduinenwater. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in De Maasduinen? Lees dan verder. 

Dijkversterking Bergen-Aijen

Dijkversterking Bergen-Aijen
De dijken rondom de dorpen Bergen en Aijen bestonden uit een groene kering en een coupure (opening in de dijk) ter plaatse van de Maasstraat. Over het algemeen was de dijk 50 centimeter te laag en er bestond een kans dat er water onder de dijk doorstroomt waarbij grond/zand wordt meegevoerd. Daarom zijn de dijken verhoogd. Hiervoor is buitendijks extra klei in de grond aangebracht en in plaats van coupures is er een wegovergang over de dijk gekomen. Bij de Kampweg en het evenemententerrein is er een in de grond gevormde (CSM) betonwand geplaatst om stabiliteit te garanderen.

Hoogwaterbescherming in Well

Hoogwaterbescherming in Well
In de dijkversterkingsplannen voor Well wordt met ‘de Groene Rivier’ nieuw leven gegeven aan de Oude Maasarm: een geul die sinds de IJstijd tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ Well ligt. De dijken worden er verlegd, zodat de Maas bij hoogwater weer door de Oude Maasarm kan stromen. Het hoogwater van juli 2021 heeft laten zien hoe belangrijk het is dat de Maas de ruimte krijgt.

Infiltratiekelder gemeentehuis Bergen

Infiltratiekelder gemeentehuis Bergen
Op de parkeerplaats van het gemeentehuis van Bergen ligt een grote infiltratiekelder van 1.600m3 die al het regenwater van het centrum opvangt en in de bodem infiltreert, daarmee wordt de (vuil)wateroverlast op straat vermindert. 

Bezoekerscentrum De Maasduinen

Bezoekerscentrum De Maasduinen
Aan het Reindersmeer ligt bezoekerscentrum De Maasduinen. Het gebouw hangt in een oude sluis en het uitzicht vanaf het pand is spectaculair. Kenmerkend aan het bezoekerscentrum is het natuurdak. De beplanting van een natuurdak bestaat uit sedum, grassen, vaste planten en verschillende kruiden. Deze beplanting heeft veel variatie in bloeitijd en bloeikleur. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook een aangename leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere insecten, en het houdt water vast. 

Dijkversterking Nieuw Bergen

Dijkversterking Nieuw Bergen
De huidige dijken bij Nieuw Bergen bestaan voor een deel uit een aangelegde groene kering en voor een deel uit het talud van de weg N271. Ze beschermen de lagergelegen delen van de woonkern Nieuw Bergen en een aantal bedrijven. Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn de huidige dijken aangelegd. Toen een prima noodoplossing maar ze zijn niet hoog en sterk genoeg meer om Nieuw Bergen ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen is de aannemer die de dijkversterking uitvoert. Eind 2025 is Nieuw Bergen voor de toekomst hoogwaterveilig. 

Aanpak wateroverlast Eckeltsebeek

Aanpak wateroverlast Eckeltsebeek

Waterschap Limburg heeft de Eckeltsebeek klimaatrobuust gemaakt. Er zijn verschillende maatregelen genomen in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken die hebben gezorgd voor een verbetering van de waterhuishouding. Samen met de omgeving heeft het waterschap gekeken naar de beste oplossingen. Deze werkzaamheden bestonden onder andere uit het herprofileren van watergangen, het herleggen en vergroten van bestaande duikers en het aanbrengen van droogtestuwen. Alle maatregelen hebben tot doel om de afvoer van het water goed te kunnen sturen en om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Maasduinen

10 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Maasduinen

42 km
Naar route