Waterbronnen Limburg Mookerhei

Waterbronnen Limburg Mookerhei

De Mookerhei is een prachtig bos- en heidegebied en één van de gebieden waar het drinkwater van morgen stroomt. Jaarlijks wordt hier zo’n 900 miljoen liter water gewonnen voor de gemeenten Mook & Middelaar en Gennep. Om het grondwater extra te beschermen is een deel van de Mookerhei benoemd tot grondwaterbeschermingsgebied. De Lob van Gennep (gebied tussen Gennep en Mook) wordt door dijken en hoge gronden beschermd tegen hoogwater uit de Maas. Wil je weten wat(er) nog meer speelt op de Mookerhei? Lees dan verder. 

Landgoed Mookerheide

Landgoed Mookerheide
De route voert langs Landgoed Mookerheide. Het landgoed, sinds 2001 aangewezen als beschermd rijksmonument, bestaat uit een jachtslot met daaromheen een park en tuinen. De aanleg ervan startte in 1902. Samen met de bijbehorende bossen beslaat het landgoed een oppervlakte van 160 hectare. Toen Natuurmonumenten het landgoed Mookerheide in 1985 verwierf, was van een ‘landgoed’ nog nauwelijks sprake. Na jaren van herstel is het landgoed weer goed beleefbaar en een bezoek meer dan waard.

Waterwingebied

Waterwingebied
Achter het bordje ‘waterwingebied’ gaat een hele wereld schuil. Die wereld bevindt zich vooral onder de grond. WML pompt 75% van de grondstof voor haar drinkwater op uit de bodem. Regen, sneeuw en hagel die duizenden jaren geleden op de grond viel, is in de loop der jaren langzaam naar beneden gesijpeld en vormt als grondwater nu de bron voor heerlijk drinkwater. Zonder grondwater geen kraanwater. Zo simpel is het. Geen wonder dat WML en grondwaterbeheerder Provincie Limburg heel voorzichtig zijn met de Limburgse bodem en in het bijzonder met de waterwingebieden, waarin de bronnen liggen. Daar gelden strenge regels, zodat bacteriën en chemische stoffen de bron niet kunnen bereiken.  

Onze Maas. Onze veiligheid.

Onze Maas. Onze veiligheid.
Waterschap Limburg werkt onder het motto "Onze Maas. Onze veiligheid." aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De Lob van Gennep

De Lob van Gennep
Het gebied De Lob van Gennep, tussen Gennep en Mook en gelegen aan de rivier de Maas, wordt door dijken en hoge gronden beschermd tegen hoogwater uit de Maas en ligt op de overgang van de Maasvallei naar de Bedijkte Maas.  

Wandelroute Waterbronnen Limburg Mookerhei

10 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Mookerhei

30 km
Naar route