Waterbronnen Limburg Oostelijk Heuvelland

Waterbronnen Limburg Oostelijk Heuvelland

De ondiepe bronnen van het drinkwater zijn in dit gebied erg kwetsbaar. Dit komt door de poreuze bodem waardoor alles wat je bovengronds doet vrijwel meteen van invloed is op de grondwaterkwaliteit. Er wordt dus alles aan gedaan om deze gebieden, vooral Roodborn en Craubeek goed te beschermen. Hier wordt jaarlijks zo’n 6,1 miljard liter water gewonnen, gezuiverd, onthard en via de kraan thuis afgeleverd. Dit drinkwater is bestemd voor Gulpen-Wittem, Voerendaal en Simpelveld.

De route voert langs WML's pompstation Roodborn en langs de putten aan de oever van de Eyserbeek. Dwars door de Heerlijkheid Roodborn stroomt de Eyserbeek. Het gebied kenmerkt zich door de typische vegetatie van een beekdal en kalkgraslandplanten, waaronder zeldzame orchideeën. Op het uitgestrekte grasland van de Piepert heb je een van de mooiste panorama’s van Limburg. Op de route kom je ook nog langs WML's pmpstation Craubeek en de hooggelegen waterreservoirs Colmont en Ubachsberg. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in het Oostelijk Heuvelland? Lees dan verder. 

Vispassage Volmolen

Vispassage Volmolen
Waterschap Limburg heeft eind 2019 een nieuwe vispassage aangelegd bij de Volmolen. Tevens is het gebied rondom het molengebouw verhoogd om ervoor te zorgen dat het molengebouw droog blijft tijdens hoogwater. De Volmolen in Epen ligt tussen de Geul en een gegraven molentak. Het belemmerde de visoptrek in de Geul. In de molentak werd water opgestuwd om het verval van het water bij het waterrad te vergroten. Daarom heeft Waterschap Limburg eind 2019 een nieuwe vispassage aangelegd met de nieuwste inzichten op het gebied van vismigratie en vispassages. Door de aanleg van deze vispassage zijn het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar verbonden en kunnen optrekkende vissen de Volmolen passeren.

Regenwaterbuffer De Heek fors vergroot

Regenwaterbuffer De Heek fors vergroot
Regenwaterbuffer De Heek in het Hekerbeekdal bij Valkenburg is fors uitgebreid. Het is een eerste en snelle stap van een groter maatregelenpakket voor het Hekerbeekdal in de strijd tegen de wateroverlast in het gebied. De capaciteit van de buffer kon snel en tegen lage kosten aanzienlijk worden uitgebreid. Op woensdag 16 november 2022 was een inwonersbijeenkomst. Samen met de bewoners is gekeken naar de vervolgstappen en groter pakket aan maatregelen. 

Vispassage Wittemermolen

Vispassage Wittemermolen
Nabij de Wittemermolen is een nieuwe vispassage aangelegd, vlakbij het verdeelwerk dat een vismigratieknelpunt vormde. De nieuwe vispassage zorgt ervoor dat beekdelen met elkaar verbonden worden en migrerende vissen het verdeelwerk kunnen passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen.

Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk

Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk
Het beekdal is opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt over een lengte van ongeveer acht kilometer. De Caumerbeek is weer zichtbaar in Hoensbroek, Rennemig, Beersdal en Palemig. Er kan volop genoten worden van de mooie beek. Natuurliefhebbers kunnen er hun hart ophalen: de flora en fauna die bij het Caumerbeekdal horen keren terug. Water trekt namelijk nieuw leven aan zoals vogels, vlinders en kikkers.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Oostelijk Heuvelland

6 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Oostelijk Heuvelland

37 km
Naar route