Waterbronnen Limburg Schinveldse bossen

Waterbronnen Limburg - Schinveldse bossen

Een redelijk onbekende groene parel aan de grens: de Schinveldse bossen. Op sommige plaatsen komt kwelwater aan de oppervlakte door twee dikke ondoorlatende kleilagen in de bodem. Natuur biedt bescherming voor de drinkwaterbronnen en helpt mee om het grondwater zo schoon mogelijk te houden. Deze route gaat over landgrenzen heen en volgt voor een deel de contouren van het grondwaterbeschermingsgebied. In dat gebied liggen de diverse waterwinputten en het pompstation waar het grondwater via onder andere marmerfiltratie gezuiverd wordt. Verscholen in de Schinveldse bossen ligt WML's pompstation Schinveld. Het bos loopt geleidelijk over in de vochtige graslanden langs de Rode Beek. WML pompt hier jaarlijks 4 miljard liter water op, goed voor zo'n 5% van de Limburgse drinkwatervoorziening. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in de Schinveldse bossen? Lees dan verder. 

Hegge

Hegge
In het verleden ontstond in Hegge meerdere keren wateroverlast. Tijdens de extreme hoosbuien van mei 2018 is opnieuw hevige wateroverlast ontstaan. In het stroomgebied nabij de Steenbergsweg was er sprake van een zware bui, terwijl in het stroomgebied nabij de Gasunie een nog extremere bui is gevallen. Doordat de akkers van de agrariërs ook nog eens net waren geploegd, is toen veel modder mee naar beneden gestroomd. Door de buitengewone intensiteit van de buien en de meegesleurde modder is veel overlast én schade ontstaan. De gemeente Beekdaelen is samen met Waterschap Limburg in Hegge aan de slag om wateroverlast in het gebied te beperken.    

Bufferlocaties Oirsbeek

Bufferlocaties Oirsbeek
Waterschap Limburg en de gemeente Beekdaelen hebben 29 potentiële locaties aangewezen waar buffers kunnen/moeten komen, één van de maatregelen tegen het voorkomen van wateroverlast. De buffers bergen overtollig regenwater om het langzaam in de grond te laten infiltreren. 

Bescherming hellingen Kwistbeek

Bescherming hellingen Kwistbeek
Om ervoor te zorgen dat de schuine hellingen van de Kwistbeek niet ineenzakken, worden er verschillende methodes toegepast. Bij de Soeterbeek zijn kunststof panelen geplaatst. De duurzame kunststof heeft een zeer lange levensduur, omdat deze niet kan rotten zoals hout. Het gedeelte dat in de bodem komt, bestaat wel uit onbehandeld hout, maar omdat dit altijd onder water staat en er dus geen zuurstof bij komt blijft dit decennia of langer goed. De palen worden aan een kraan één voor één de grond in getrild waarna de kunststof panelen worden bevestigd.

Onthulling gedicht bij nieuwe regenwaterbuffer in Oirsbeek

Onthulling gedicht bij nieuwe regenwaterbuffer in Oirsbeek
Bij het startschot voor de tweede fase in de aanpak van de wateroverlast in Oirsbeek/Amstenrade is het paaltje van de gedichtenroute weggehaald voor de werkzaamheden. We zijn nu de werkzaamheden aan het afronden en kunnen een nieuwe paaltje plaatsen. Daarmee kunnen we stellen dat fase 2 van de wateroverlast aanpak in Oirsbeek/Amstenrade is geslaagd. Een heuglijk feit, wat een officieel tintje kreeg door de onthulling van een prachtig gedicht van Beekdaelenaar Wiel Raes. Op de plek aan de Beukenberg waar eerder een oud gedicht van Wiel Raes verwijderd werd, pronkt nu, naast de nieuwe regenwaterbuffer, een cortenstalen frame met het nieuwe gedicht ‘Regenwaterbuffer’.   

Aanpak wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade

Aanpak wateroverlast Oirsbeek-Amstenrade
In de regio Oirsbeek/Amstenrade ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval. Het water dat vanuit het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in Oirsbeek en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen is Waterschap Limburg aan de slag met het aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken ze niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Schinveldse bossen

7 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Schinveldse bossen

34 km
Naar route