Waterbronnen Limburg Susteren en Roosteren

Waterbronnen Limburg Susteren en Roosteren

De bronnen Roosteren en Susteren zorgen voor drinkwater voor delen van Midden- en Zuid-Limburg. Zorgvuldig omgaan met de bodem is hier dan ook belangrijk. Het grondwaterbeschermingsgebied loopt van de Belgische grens dwars door Nederland helemaal tot aan de Duitse grens. Deze route doorkruist het hele grondwaterbeschermingsgebied met op verschillende locaties pompstations van WML. Het unieke in Roosteren is dat hier van zowel grond- als Maaswater drinkwater wordt gemaakt.

 De fietsroute voert langs drie belangrijke waterbronnen voor Midden- en Zuid-Limburg, namelijk de pompstations Roosteren, Susteren en Pey-Echt. Op deze laatste plek is het grondwater op zo’n 80 tot ruim 200 meter diepte weggestopt onder een kleilaag.

De wandelroute voert langs WML's waterputten in natuurgebied De Rug langs de oever van de Maas in Roosteren. Hier pompt WML Maaswater op dat al deels gefilterd wordt via het grind in de bodem langs de Maas. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in Susteren en Roosteren? Lees dan verder. 

Corio Glana

Corio Glana
Door het centrum van Sittard stroomt de Geleenbeek, die op dit traject de Keutelbeek heet. Bij hevige regenval bestaat de kans dat de beek overstroomt en voor wateroverlast in deze wijk in de binnenstad zorgt. Om de kans op toekomstige wateroverlast te verminderen, willen de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg daarom samen met de omgeving de Parklaan én de beek opnieuw inrichten. De beek wordt natuurlijker en klimaatbestendiger ingericht. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Daarnaast streven we naar schoner water, het verbeteren van ecologische waarden in de stad en het terugbrengen van de beek in het straatbeeld.

Dijkversterking Roosteren

Dijkversterking Roosteren
Het deel van de dijk bij ‘Kokkelert’ (Roosteren) lag dicht tegen de Maas en bebouwing aan. De dijk is hier circa 40 centimeter opgehoogd en versterkt. Een dijkverbreding richting de Maas mag normaal gesproken niet, omdat dit leidt tot verhoging van de waterstanden. Door aan de noordelijke kant van de ‘Kokkelert’ de dijk landinwaarts te verleggen, hebben we ruimte voor de Maas gemaakt. Op de plaatsen waar de dijkverbreding overgaat in de dijkverlegging, is een damwand aangebracht over een lengte van circa 50 meter.

Heistraat-Mauritsweg in Einighausen

Heistraat-Mauritsweg in Einighausen
Om wateroverlast in dit gebied te voorkomen heeft de gemeente Sittard-Geleen een grote ondergrondse regenwaterinfiltratiekelder naast de kerk aangelegd, een open regenwaterbuffer gemaakt ter hoogte van het voormalige voetbalveld en zijn er behoorlijk wat huizen afgekoppeld van de vuilwaterriolering. Er ligt daar nu een gescheiden riolering, voor vuil- en voor regenwater.

Blow-Up stoel

Blow-Up stoel
Op een bijzondere plek aan de Maas in Illikhoven is een levensgrote stoel geplaatst. Vanuit de hoge, smalle stoel heb je een prachtig uitzicht op de Maas inclusief de overkant in België. 

Wandelroute Waterbronnen Limburg Susteren en Roosteren

11 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Susteren en Roosteren

56 km
Naar route