Waterbronnen Limburg Westelijk Mergelland

Waterbronnen Limburg - Westelijk Mergelland

Bij deze route ligt, diep in de bodem, grondwater opgeslagen onder een typisch Zuid-Limburgs landschap met hellingbossen, (droog)dalen, hoogstamboomgaarden en glooiende akkers. De mergelrijke ondergrond is op veel plekken poreus; het grondwater is dus gevoelig voor wat er bovengronds gebeurt. Daarom zijn de grondwaterbeschermingsgebieden hier het grootst van heel Limburg. Maar liefst 17% van al het Limburgse drinkwater wordt hier jaarlijks gewonnen. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in het Westelijk Mergelland? Lees dan verder. 

Herinrichting Kanjel en Gelei

Herinrichting Kanjel en Gelei
De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. Deze beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Er is veel slib op de bodem van de beken en vijvers opgehoopt. Daardoor stroomt het water minder goed door de beken. In dit project wordt het slib verwijderd uit de beken en vijvers. Er worden drie nieuwe waterbuffers aangelegd om vuilwateroverstorten uit het riool te verminderen. Hierdoor blijft het water schoner. Ook wordt een deel van de beken omgeleid, om het water beter tussen de beken en vijvers te verdelen.

Keerberg en de Rijksweg Cadier

Keerberg en de Rijksweg Cadier
Tussen Keerberg en de Rijksweg te Cadier, in de wijken Backerbosch, Keerberg en ’T Meeldert, wordt komend najaar een regenwaterbuffer inclusief een groene zone aangelegd. Het regenwater dient ter plaatse te infiltreren in de bodem. Ook is er een overstort gemaakt. Het landelijke gebied om de wijken wordt klimaatadaptief ingericht met bomen en groen. Dit draagt bij aan de leefomgeving en de biodiversiteit. 

Visweg Meerssen

Visweg Meerssen
In de samenwerkingsovereenkomst die Waterschap Limburg samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging gerealiseerd.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Westelijk Mergelland

8 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Westelijk Mergelland

25 km
Naar route