Waterbronnen Limburg Westelijk Mergelland

Waterbronnen Limburg - Westelijk Mergelland

Bij deze route ligt, diep in de bodem, grondwater opgeslagen onder een typisch Zuid-Limburgs landschap met hellingbossen, (droog)dalen, hoogstamboomgaarden en glooiende akkers. De mergelrijke ondergrond is op veel plekken poreus; het grondwater is dus gevoelig voor wat er bovengronds gebeurt. Daarom zijn de grondwaterbeschermingsgebieden hier het grootst van heel Limburg. Maar liefst 17% van al het Limburgse drinkwater wordt hier jaarlijks gewonnen. Wil je weten wat(er) nog meer speelt in het Westelijk Mergelland? Lees dan verder. 

Herinrichting Kanjel en Gelei

Herinrichting Kanjel en Gelei
De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. Deze beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Er zat veel slib op de bodem van de beken en vijvers opgehoopt. Daardoor stroomde het water minder goed door de beken. In dit project verwijderden we het slib uit de beken en vijvers. We legden drie nieuwe waterbuffers aan om vuilwateroverstorten uit het riool te verminderen. Hierdoor blijft het water schoner. Ook leidden we een deel van de beken om, om het water beter tussen de beken en vijvers te verdelen.

Regenwaterbuffer

Regenwaterbuffer
Op deze route loop je langs enkele regenwaterbuffers. Je ziet ze wellicht niet direct liggen. De aanleg van regenwaterbuffers, een soort grote kuil, zorgt ervoor dat er meer water opgeslagen kan worden als er teveel water uit de lucht komt vallen. Zo wordt wateroverlast voorkomen. Hierbij wordt vaak zoveel mogelijk geprobeerd om de buffer aan te laten sluiten op de natuur, zodat de buffer tevens in het landschap past.

Visweg Meerssen

Visweg Meerssen
In de samenwerkingsovereenkomst die Waterschap Limburg samen met de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg in 2018 ondertekende, is de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra waterberging te realiseren. Intussen is de capaciteit van 7 bestaande regenwaterbuffers vergroot en zijn er 3 nieuwe regenwaterbuffers aangelegd. Hiermee is ca. 25% van de benodigde waterberging gerealiseerd.

Wandelroute Waterbronnen Limburg Westelijk Mergelland

8 km
Naar route

Fietsroute Waterbronnen Limburg Westelijk Mergelland

25 km
Naar route